Guidet healing

Guiding er universelle frekvenser, men det er også sjelige frekvenser. De er ett og utfyller hverandre. De sjelige frekvensene er din intuisjon og din indre dimensjon. De universelle frekvensene er en ytre dimensjon og er den du blir mer bevisst på når du mottar Guidet Selvhealing. Sammen utfyller de hverandre hvor du som menneske er hovedpersonen i begge dimensjonene. Du vet hvordan din intuisjon virker. Du føler, lytter og formemner og handler deretter. Intuisjonen har i utgangspunktet ingen begrensinger. Det samme gjelder de universelle frekvensene.
Du vil vite forskjellen på intuisjon og guiding når du får en opplevelse med Guiding-energiene og hvordan de jobber som en helhet. Det blant annet Guiding-energiene kan gjøre for deg, er en videre utvikling av din intuisjon og dine sjelige ressurser, da universets frekvenser stimulerer og forsterker din sjelige energi, hvor du som menneske er den som får merke forandringene. Du som menneske har bevissthet. Din sjel har bevissthet. Universet har bevissthet. Hva kan det fortelle deg? Om du er en som får Guidet Selvhealing fortsetter du på reisen innover i deg selv hvor du stadig vil åpne nye dører.
Reisen som har som intensjon å lede deg til ditt kjærlighetsparadis. I alle mennesker finnes et fredfullt kjærlighetsparadis. Det er dette paradiset mennesket vil hente og plante som frø i den fysiske verden. Din sjel innehar paradiset. Du som menneske har muligheten til å finne det. Sammen med Universet og ved hjelp av dine frekvenser blir du veiledet gjennom din sjel, hvor du som menneske er den som gjør jobben. Når du først har fått Guidet Selvhealing, holder det ved å bare tenke at du ønsker å gjøre selvhealing, så begynner frekvensene å jobbe med deg.

Om du ønsker å teste ut om du får Guidet Selvhealing, kan du bare stille deg på gulvet. La tankene falle til ro. Se for deg et strålende lys som går ifra ditt hode og opp til universet. Der blir ditt lys møtt med universet lys. Du henter lys, informasjon og healing.

Du kan nå sende tanken om at du ønsker å aktivere deg for guidet selvhealing. Lukke øynene og sende ønsket til universet om at du ønsker å motta Guidet Selvhealing.

Legg merke til eventuelle registreringer: Det kan være at du begynner å svaie frem og tilbake, eller side til side. Det kan være at du får kulde eller varme fornemmelser på et eller flere steder på kroppen. Det kan være at du får umiddelbare fysiske utslag, hvor kroppen begynner å leve sitt eget liv. Følg energiene om det skjer. Du kan når som helst avslutte det selv. Om du har stått i over 15 minutter og det ikke har skjedd noe, vil det mest sannsynlig ikke skje noe i denne omgang og man kan prøve igjen senere. Det er heller ingen fasit på hva slags registreringer man kan få. Selv om man fysisk ikke merker noe, kan det likevel skje noe på et indre plan. Det som er sikker er at energiene/frekvensene vet akkurat hvordan de skal jobbe med deg, så det handler også om å ha tillit til at uansett hva som skjer, så skjer det til det beste for deg.
Får du Guidet Selvhealing, er sannsynligheten stor for at du også kan bruke verktøyet til hjelp for andre via Guidet Healing, hvor du som kanal blir ledet på den som får healing, sine frekvenser. Hvor kroppen din da automatisk da blir ledet.

Erfarne og dyktige healere kan du få hjelp av hos bl.a synskonline.no. Vi har selv testet ut litt, og undertegnede kan for eksempel igjen sove på magen med armen under puten. Det har ikke vært mulig på årevis pga stiv og vond nakke og skulder.

Fjernhealing

Hva er det som skjer, rent energimessig?  

En fjernhealing kan ses på som en healing, som foregår på et sjeleplan for begge parker, da begge parter  via deres frie vilje har sagt ja til å arbeide sammen, slik at en energiutveksling kan skje på sjelsplanet. Dvs. at det rent faktisk ikke skjer en energiutveksling fysisk mellom dem, men via deres sjelsenergier. som har forbindelser til forskjellige, universelle bevisstheter, som så igjen aktiverer de relevante energier til mottakerens aurafelt og fysiske kropp.

Helt konkret skjer følgende:

  • Personen som ønske en healing, får et behov, gjerne sjelsimpusstyrt, og han eller hun kontakter en healer og avtaler tid for fjernhealing. Personens egen sjel ingangsetter ikke bare en healing selv, da det før denne inkarnasjonen her på jorden er inngått sjelsavtaler mellom sjelen og dets menneske, om bl.a. å gjennomgå og løse forskjellige temaer – det være seg sykdom eller mentale prosesser.
  • På selve healingstidspunkte åpner fjernhealeren sin egen sjel ved å sette seg i et “healingsmodus” og bevisst starte healingen. For å åpne for energiene fra universet via egen sjel, må det skje en bevisstgjørelse av intensjonen om å foreta en fjernhealing til mottaker. Dette er et godt eksempel på å ha sjelskontakt. Bevisstgjørelsen går fort, det er som å få en tanke i hodet eller å få en bevisst intensjon – begge foregår momentant.
  • Healerens egen sjel informerer mottakerens sjel om hva som skal skje, rent energi og healingsmessig, og når healeren åpner bevisst til “flow” av healende energier, sørger healers sjelsbevissthet for at de rette universelle energier blir aktivert.
  • Healeren kan få vist, enten via bilder, tanker og energier, eller ved en kombinasjon av disse, hva som må heales hos mottaker, men vil sjeldent selv vite hvilke energier som trer i kraft for å gjøre jobben, for eksempel om det heales med Sirius energier, Pleiade-energier, engleenergier, osv osv. Universet trekker inne de rette energiene.

Ofte vil healeren bare se og fornemme og kanskje bare “vite” at det skjer en fjernhealing og har full tillit til at de rette energier blir formidlet til mottakeren uten å selv se energiene.

Hos mottakeren skjer det en healing. Den foregår i form av en høyfrekvent lysgjennomstrømming, ofte sammensat av lys med forskjellig frekvens, bølgetype og omfang. Den kan skje på det fysiske plan, i auraen eller på cellenivå.

Fjernhealing-1-300x168

Mottakeren vil ofte merke energien som kulde eller varme forskjellige steder i kroppen, som regel behagelig, og utover det merkes det ofte ved at fysiske symptomer og smerter forsvinner. Andre mottakere merker kanskje ikke noe fysisk der og da, men får vist indre bilder, merker engler omkring seg osv. Atter andre vil kanskje ikke merke noen ting eller en kombinasjon av ovenstående.

Vi er så utrolig forskjellig innrettet, både fysisk og sjelelig, så energier registreres individuelt fra person til person og fra healing til healing. Uansett om man som mottaker merker, ser eller registrere noe, så er det viktig å vite og være bevisst på at det foregår en energiutveksling. Energiflowet avhenger på ingen måte av hvor meget vi mennesker registrerer eller ser.

 

 

 

Eben Alexander – hjernekirurg med nær døden-opplevelse

Finnes det egentlig et liv etter døden? Ja, mener den kjente hjernekirurgen Eben Alexander. Etter å ha tidligere ment at et liv etter døden var tull, skiftet han syn på det hele da han selv falt i koma i 2008, skriver britiske The Telegraph.
Det var en «ut-av-kroppen-opplevelse» som fikk kirurgen til å revurdere sitt tidligere standpunkt, og overbeviste ham om at det finnes en himmel. Alexander forteller avisen at den delen av hjernen hans som kontrollerer tankene og følelsene sluttet å fungere.
- Da opplevde jeg noe så ekte at det ga meg en vitenskapelig grunn til å tro på bevissthet etter døden, sier han.
Alexander har nå gitt ut boka «Proof of Heaven», og i et essay i Newsweek skriver han om hvordan han ble møtt av en vakker blåøyd kvinne et sted hvor de var omgitt av store rosa og hvite skyer, og «skimrende skapninger».

Vesener med vinger

- Fugler? Engler? Disse ordene kom senere, da jeg skrev ned mine opplevelser. Men ingen av disse ordene vesenene rettferdighet, som var helt annerledes enn noe annet jeg har sett på denne planeten. De var mer… avanserte, fortsetter han.
Alexander beskriver også en lyd eller sang som han lurte på om kom fra de spesielle vesenene med vinger.
- Lyden var følbar og nesten materiell, som regn du kan føle på huden, men som ikke gjør deg våt, forklarer han.
Alexander har undervist på Harvard og en rekke andre universiteter, og har jobbet som nevrokirurg i flere tiår. Da han endelig våknet fra koma, begynte han å notere ned hva han hadde opplevd.

- Vrangforestillinger

Kirurgen, som tidligere har kalt historiene fra sine pasienter om slike opplevelser for drømmetenkning, innrømmer at det hele høres utrolig ut, og skriver at han selv aldri hadde trodd på det hvis noen fortalte ham det før 2008.
- Jeg hadde vært helt sikker på at de hadde vrangforestillinger, skriver han.
Han beskriver opplevelsen som det største som har hendt ham, til og med større enn bryllupsdagen hans og dagen hans to sønner ble født.
- Jeg vet at mange av mine kollegaer holder seg til teorien som jeg holdt meg til før, teorien om at hjernen generer bevissthet og at vi lever i et univers blottet for enhver form for følelser, langt mindre en ubetinget kjærlighet som jeg nå vet at Gud og universet har for oss, sier kirurgen.

Denne artikkelen fant vi i Dagbladet, 2012, og ville bruker den her da den føyet seg så fint inn som en egen post etter den forrige om kvantemekanikken og bevissthetens evige liv.
Det ligger litt i vår menneskelige natur og søke etter den hele og fulle sannhet, og vi tenker at forskere i kvantemekanikk tar oss stadig nærmere.  Det de finner er jo ikke på kant med den etablerte vitenskap, men legger seg fint inn i allerede akseptert kunnskap.
Det finnes jo, som vi vet, en rekke mennesker med evner til å kunne kommunisere med “den andre siden”. Om de rett og slett evner å koble seg på kvantefeltet hvor alt ligger lagret – kanskje som i et arkiv – eller om bevisstheten rett og slett lever videre, men på en annen måte og i en , for oss, uforståelig virkelighet kan man kanskje bare spekulere i foreløpig, men det er som er sikkert, er mange av disse mediene som påstår de kan få kontakt med de som har forlatt oss, har fantastiske treffresultater når det kommer til opplysninger de kommer med.

Lever bevisstheten videre etter vår død?

afterlifeForskere ved institusjoner som Cambridge, Princeton og Max Planck Institutt for fysikk i Mûnchen, hevder at kvantemekanikk viser en slags versjon av “liv etter døden”. De sier det er mulig at man har en slags kropp-sjel dualitet som er som en slags forlengelse av bølge-partikkel-dualiteten i subatomiske partiker.

Bølge-partikkel-dualitet, et fundamentalt konsept i kvantemekanikk, foreslår at elementære partikler, som fotoner og elektroner, innehar egenskapene til både partikler og bølger. Disse fysikerne mener at de muligens kan forlenge denne teorien inn i spørsmålet om sjel-kropp.

Hvis det finnes en kvantum-kode for alle ting, levende som døde, finnes det også eksistens etter døden. Dr. Hans-Peter Dürr, tidligere leder av the Max Planck Instiute for Physics, sier at akkurat som partikler “skriver” all sin informasjon på sine bølgefunksjoner, er hjernen en slags “floppy disk” hvor vi lagrer våre data, og disse dataene er så opplastet til det spirituelle kvantefeltet.

Om vi fortsetter denne analogien, vil vår bevissthet leve videre etter at kroppen er død.

Det vi ser som her og nå, denne verdenen, er egentlig bare det materielle nivået som for oss er forståelig. Etterlivet, om vi kan kalle det, er en evig virkelig som er mye større, og som vår verden er rotfestet til. På den måten er livene våre i denne eksistensen omringet og innordnet i etterverdenen. Kroppen dør, men det spirituelle kvantefeltet fortsetter. I den forstand er vi udødelige, sier Dürr.

Dr. Christian Hellwig ved Max Planck instituttet for biofysisk kjemi i Göttingen, fant beviser på at informasjonen i vårt sentralnervesystem er fasekodet; en type koding som tillater flere biter med data å oppta det samme tidsrommet. Han sier: “Våre tanker, vår vilje, vår bevissthet og våre følelser viser egenskaper som bør omtales som spirituelle egenskaper. Ingen direkte samhandling med de kjente, fundamentale kreftene i naturforskning, slik som gravitasjon, elektromagnetiske krefter, etc kan oppfattes i det spirituelle. På den andre siden korresponderer disse spirituelle egenskapene fullstendig med karakteristikkene i det ekstremt forbløffende og forunderlige fenomenene i kvanteverdenen.

 

Fysiker Professor Robert Jahn ved Princeton University konkluderte med at hvis bevissthet kan utveksle informasjon i begge retninger med det fysiske miljø, kan det tillegges de samme molekylære bindingspotensial som fysiske objekter, hvilket vil si at det også må følge lovene i kvantemekanikk.

Kvantefysiker David Bohm, student og venn av Albert Einstein var av samme oppfatning. Han uttalte: “Resultatet av morderne naturvitenskap er bare logisk hvis vi antar at det finnes en indre, uniform transendent virkelighet, basert på alle eksterne data og fakta. Dybden i den menneskelige bevissthet er en av dem”.

Selv om det ikke finnes definitive, konkrete beviser for denne teorien, kan man godt tillate seg å tillegge utsagnene vekt, i og med at de kommer fra noen av de mest brilliante hjerner innenfor kvantemekanikk, og de sier at det er helt i samsvar med mønster og trender i moderne vitenskap.

Blir dette bevist, vil teorien ha enorme implikasjoner; hvis mennesket faktisk “laster opp” sin bevissthet til et hittil uobserverbart felt, kan menneskets bevissthet faktisk være udødelig.

 

Lytt til drømmetolkere

Skal du lære deg dette språket, må du imidlertid være villig til å gjøre en innsats.

Slik fjellvettreglene anbefaler oss å lytte til erfarne fjellfolk når vi skal legge ut på tur i ukjent terreng, trenger vi også her å tilegne oss kunnskap og kompetanse som vi kan handle ut ifra.

- Å lære seg å forstå, tolke og bruke drømmer fra noen som er profesjonelle og erfarne, er en forutsetning dersom man mener alvor og ønsker gode og varige resultater, sier drømmepedagogen.

Drømmene kan lære deg mye. De kan hjelpe deg med å bli kjent med deg selv, lære deg å forstå dine røtter og familierelasjoner og til å bli bevisst dine egne ønsker, målsettinger og verdier. Gjennom drømmene kan du også lære deg å utforske og oppleve livet i alle dets nyanser og å realisere dine egne mål ved at du tar ansvar for egne tanker og følelser. Det er den personlige, individuelle og konkrete betydningen vi har nytte av å finne, og ikke den generelle forklaringen.

Hvis du drømmer om en katt, er det ikke katten i seg selv som er interessant. Det interessante er hvorfor vi drømmer om en katt.

Hvis man drømmer om eksempelvis kattunger eller hundevalper i en kurv, at man planter et frø i jorden eller at en bolledeig står og hever på benken, så kan drømmene vise at man er gravid eller ønsker å bli det og ennå ikke er bevisst det.

Man kan også se noen andre som er gravide i drømmene.

Når man er gravid, er drømmene også opptatt av å bearbeide relasjonen til foreldrene og da spesielt til mor. Drømmene hos en kvinne før og under en graviditet, vil være mye fokusert på egen barndom.

I tillegg vil drømmene også være opptatt av barnets far, partneren, som man ønsker skal være sterk og trygg, kjærlighetsfull og beskyttende. Har man selv opplevd skilsmisse som barn, vil man kunne være ekstra sårbar og på vakt fordi man ikke ønsker å bli forlatt i en sårbar situasjon.

Glede og ønsker

Drømmene henter fram en situasjon du gleder deg til eller ønsker deg, og lar deg oppleve deler av det du ønsker og forventer deg.

En slik drøm kan gjenspeile virkeligheten eller være en kompensasjon dersom man savner kjærlighet og påfyll i hverdagen.

Pengeproblemer

Mangler man penger i en drøm, vil det indikere at man på noen måter føler seg mindreverdig, at man ikke setter høy verdi på seg selv og at man opplever seg selv som «fattigere» enn andre. På følelsesmessig plan er penger symbol for verdi.

Samtidig som drømmene kan si noe om den følelsesmessige tilstanden, altså drømmerens opplevde egenverdi, gjennom symboler som penger, så kan bilder og symboler i drømmene kan også ganske direkte komme av reelle økonomiske problemer.

Naken eller stemmeløs

At man drømmer at man mister stemmen eller står naken og blottlagt foran andre mennesker, eller at man ikke rekker fram i tide til et møte, en tilstelning eller et selskap, kan være drømmenes uttrykk fir prestasjonsangst.

Drømmen vil igjen knytte dette til hvor problemet kommer fra.

 

Lytt til drømmene dine

dreamDrømmene dine er ikke fantasi så ta deg tid til å ta imot beskjedene du får fra underbevisstheten din. Når man husker en drøm, og tenker over den i ettertid, virker den gjerne veldig ulogisk og usammenhengende, og ikke minst uforståelig, men drømmene dine er like virkelige som det våkne livet ditt. Du kan lære mye om deg selv hvis du tar deg til å tenke gjennom drømmene dine.

Drømmene produseres av underbevisstheten din, og har noe å fortelle om deg selv og gjerne også noe om hva du kanskje «sliter» med for tiden. Kan du litt om drømmesymbolikk, vil det være lettere for deg å forstå hva underbevisstheten din forsøker å forteller deg. Å lære seg symbolikken, blir litt som å lære seg et nytt språk. Symbolene i drømmenene må nødvendigvis tolkes, enten av deg, eller i samarbeid med en drømmetyder. Drømmetyderen er ikke nødvendigvis klarsynt, og kan ikke fortelle deg hva du baler med, uten å høre med deg og snakke med deg om livet ditt og situasjonen du befinner deg i.  Jo mer oppmerksomhet du gir denne delen ved deg selv, desto mer vil du huske og forstå

… fem minutter etter at du våkner, har du glemt omtrent 50 prosent av innholdet i drømmen.

Etter 10 minutter har du glemt rundt 90 prosent. – I dagens samfunn er det mye stress, så det er i ferier og helger det er mest realistisk at du skal kunne jobbe med drømmer. Skal man huske en drøm, krever dette gjerne at man har en naturlig oppvåkning.

Det er mens man fortsatt svever mellom det ubevisste og bevisste at man får best tak i det ubevisste, sier hun. Det er også ofte slik at vi husker de drømmene med mye følelser best.

Var du veldig glad eller trist i drømmen, tar det lengre tid før du glemmer den.

- Det finnes aldri noe alltid eller aldri i drømmene. Nøkkelen til å forstå drømmene er å kjenne på stemningen. Den stemningen du hadde i drømmen, har du sikkert kjent i våken tilstand også. Hva tror du stemningen kan representere? Ikke forsøk å presse fram et svar. Noen ganger kommer det med en gang, andre ganger kommer det etter flere uker og av og til kommer det ikke i det hele tatt.

Temadrømmer

Noen ganger har man drømmer som gjentar seg gang på gang. Natt etter natt opplever du kanskje at du kommer for sent til jobben eller et møte, og i så fall skal du lytte litt ekstra til denne drømmen. Slike temadrømmer er nemlig enda litt viktigere enn de andre drømmene.

- Det at du alltid kommer for sent, kan bety at du er for redd for dette i våken tilstand, at du er litt for pliktoppfyllende. Slike temadrømmer kan ofte være maretitt, men et mareritt trenger ikke å være negativt i seg selv. Død kan for eksempel være et tegn på at du blir kvitt et problem, og kan på den måten være en forløsning av noe positivt.

 

 

Drømmetydning

dreamhorseKan du styre drømmene dine?

Det varierer hvor livlige drømmer folk har, og hvor godt de kan gjøre om på historien i drømmen, men med litt øvelse kan du faktisk lære deg teknikken med bevisst drømming.

I uminnelige tider har man brukt begrepet “å sove på det” når man står foran en viktig avgjørelse man må ta. Det har jo lenge vært kjent at svaret på  vanskelige spørsmål kan komme mens vi sover. En variant av dette er bevisst drømming. Du har sikkert opplevd innimellom at du vet at du drømmer? Noen kan også endre forløpet og historien i drømmen når de er seg bevisst på at det faktisk er en drøm. Hvis du for eksempel drømmer om en aggressiv hund, kan du gjøre den om til en liten veskehund som ikke klarer å gjøre en flue fortred.

Naturfolk betraktet bevisste drømmer som en viktig innfallsport til åndeverdenen, og mennesker som klarte å komme i denne drømmetilstanden ble gjerne utvalgt til å være sjaman i stammen.

Forskere ved Stanford-universitetets søvnlaboratorium har kommet med ulike holdepunkter for hvordan og når bevisst drømming oppstår. Drømmeren blir ofte bevisst når han er midt i en drøm. Plutselig oppdager han at han faktisk drømmer, og årsaken kan være at det skjer noe usedvanlig. En annen vanlig utløsende faktor er å gå tilbake til REM-søvn etter at man er blitt vekket midt i en episode som finner sted i en livlig drøm. Testpersonene ga et forutbestemt signal for å vise at de var i en bevisst drøm.

Du har sikkert opplevd ulike typer forutsigende symboler i drømmene dine. I familien din har dere kanskje bilder med spesielle betydninger som dere kjenner igjen, men som ikke nødvendigvis kan kjennes igjen av andre. Hvis for eksempel et familiemedlem drømmer at et fotografi faller ned fra en vegg, kan alle slektninger anta at noen kommer til å reise hjemmefra. For en annen familie vil denne drømmen kanskje fortelle at noen kommer til å dø.

Noen mennesker drømmer om hendelser like før de faktisk skjer. Det var mange som påstod at de hadde “sett” president Kennedy bli myrdet i en drøm en dag eller to før han ble skutt. Det er som om sjokkbølgene fra en traumatisk hendelse brer seg gjennom tiden og gir et glimt av fremtiden. Det er imidlertid heldigvis ikke slik at man må regne med at alle vonde drømmer kommer til å bli virkelighet.

Bruk sunn fornuft når du tolker drømmer. Her kan du finne ut hva de forskjellige drømmesymbolene betyr, og de gjenspeiler hva klarsynte drømmetolkere har erfart. Bruk dem som holdepunkt. Drømmer du for eksempel om sverd kan det bety at du befinner deg i en usunn situasjon som ikke er bra for deg. Drømmer du om medaljer kan det bety at du er for beskjeden og svak, osv. Kos deg med det og se om du blir klok når du skal starte å tyde drømmene dine.

På spåtjenester24.no jobber en rekke personer som kan hjelpe deg med å få tydet en drøm.

 

 

Hjernens to personligheter

Hjerneforsker Jill Bolte Taylor har du kanskje hørt om? Hun er hjerneforsker og var gjest hos Skavlan for noen år siden. Hun har skrevet en bok som heter “My stroke of Insight: A brain scientists personal Journey” (Med et slag. Hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt). Her deler hun sin innsikt som forsker og slagrammet pasient.

Hun ble rammet i venstre hjernehalvdel, og da hun våknet, hadde hun mistet evnen til å lese, snakke og tenke rasjonelt. Beskjeden hun fikk da hun våknet, var at det hun ikke fikk trent opp i løpet av de første seks månedene, ville være tapt for alltid. Moren flyttet inn til henne og begynte å undervise henne så fort hun var ute av sykehuset. De hadde ingen tid å miste og de fortsatte langt utover de seks månedene. I løpet av gjenoppbyggingen av seg selv lærte hun at den høyre hjernehalvdelen styrer det ubevisste, tenker og kjenner helhet, at vi alle er ett. Her er det ingen forskjell på deg og personen ved siden av deg. Du slutter der han begynner og omvendt. Venstre hjernehalvdel styrer det bevisste og opplever ting isolert og alene. Den er kritisk og vurderende, og selve verdigrunnlaget i de to hjernehalvdelene, det som er viktig for oss og driver oss til valg og handling er forskjellig. De tenker forskjellig, vektlegger forskjellig og velger forskjellig. De er som to forskjellige personligheter. Jill opplevde dette gjennom sin vei tilbake til seg selv. Hun kom i kontakt med sider og tankesett i seg hvor hun var kritisk, dømmende og forutinntatt på måter som sjokkerte henne. Hun møtte sider seg som hun verken likte eller ville ha med seg videre.

Hjerne vs hjerteDette forteller oss at vi kanskje bør lytte mer til høyre hjernehalvdel enn venstre. Vi vil antakelig ikke oppnå like mye materiell luksus på den måten, men kanskje verden vil bli et bedre sted å leve for flere. I den vestlige verden er det mye egoisme og grådighet i dag, og det ser ut til å ta knekken på hele kloden. En manns rikdom går jo gjerne på bekostning av en annen. At vi i vesten lever i overflod går på bekostning av dem som ikke har noe, eller langt mindre enn oss.

Ikke så at vi tar tallerkenen ut av hendene på noen, men vi lager så store økologiske fotavtrykk og forbruker så voldsomt mye mer enn “vår del” av klodens ressurser. Er det riktig at det skal være sånn? Burde vi ikke heller nøye oss med mindre? Om vi er villige til å betale mer for vår mat og våre klær, kunne produsenter i land uten vår velstand tjene mer, få bygge landene sine og oppnå bedre levekår. Vi måtte selvfølgelig gi avkall på noe, men vi deler denne ene lille planeten. Den tilhører oss alle. Det vi driver med i vår del av verden i dag, kan trygt sammenlignes med vikingenes plyndring av andre.

Astrologi og dens 7 planeter

Den tradisjonelle astrologien består av syv planeter og føyer seg pent inn i en rekke av syvtall. Vi har syv dager i uken, syv toner i skalaen og syv farger i regnbuen. Syv regnes også som et lykketall og har noe magisk over seg.

Planetene er levende krefter. Foruten å styre hendelser og regulere naturen, danner de også vår fysiske, energimessige og mentale oppbygning. I tidligere tider ble de ansett som guder. I dag kan man vel heller anse dem som psykologiske krefter.

Saturn

Saturn var lenge den ytterste planeten i vårt solsystem. Ikke fordi Uranus, Neptun og Pluto ikke fantes, men vi visste ikke om dem. Saturn markerte grensen mot kaos, den siste skansen av beskyttelse. I kroppen former de saturnske krefter beinbygning, tenner hud og hår. Videre står den for hele den ubevisste programmeringen av en rekke basisfunksjoner som reflekser, overlevelsesinstinkt og trygghetsbehov i tillegg til normer og verdier vi får fra foreldre og omgivelser gjennom oppveksten. Den representerer disiplin, konsentrasjon og orden i livet.

Jupiter

Saturn kan kanskje betraktes som begrensninger, mens Jupiter er det motsatte; nemlig muligheter. Den står for oppdagelsestrang, ekspansjon, nysgjerrighet og et umettelig behov for mat, sex, penger, eiendom samt reiser og opplevelser. Det er en kraft av livslyst, optimisme, frihetstrang og vitebegjær. Dette har gitt oss oppdagelsesreisende og har tatt oss til månen. På det indre plan har det ført til kunst, litteratur, musikk, filosofi og religioner.

Mars

Med Mars oppstår egoet. Her oppstår tankene på at “jeg er kroppen min” og et isolert individ omgitt av fiender i en alles kamp mot alle. Kjemp eller flykt ligger forankret i reptilhjernen hos oss alle, klar til å utløses ved ytre fare. Egoet er en kilde til en grunnleggende følelse av begrensning, ufrihet og tomhet. Det er ikke lett for en som er dominert av planeten Mars å tenke at i denne verden er det 8 milliarder mennesker med samme ønsker og behov som en selv. Egoet sørger derfor kontinuerlig bekreftelse av seg selv, gjennom oppmerksomhet og anerkjennelse.

Venus

Mars og Venus er den hhv maskuling og feminine siden av lystprinsippet. Med Venus oppstår nytelse, skjønnhet, harmoni, sympati, vennskap, forelskelse, erotikk, beruselse og kjærlighet. De lavere sidene av Venus søker mot sansemessig nytelse, god mat, sex, statussymboler, vakre omgivelser og hva nå forfengeligheten higer etter. De høyere sidene søker mer mot uselvisk kjærlighet, etiske verdier, kunst og mange former for kreativ livsutfoldelse og verdsettelse av livet.

Merkur

Merkur står for vår evne til å tilpasse oss, og representerer kunnskap, kommunikasjon og intelligens. I kroppen er særlig nervesystemet og hjernen det store kommunikasjonsnettverket. Med det følger også teknologi som en utvidelse av tankenes manipulering av omgivelsene. På et mer subtilt plan, gjennom chakrasystemet og kroppens finere anatomi, akupunkturmeridianer og rusenvis av elektromagnetiske kanaler skjer en langt mer omfattende koordinering og regulering av kroppens utallige fysiologiske, kjemiske og energimessige funksjoner.

Månen

Månen representerer følelsen av tilhørighet, trygghet på seg selv og det å trives i sine omgivelser. Her hviler dype trygghetsbehov, instinkter og intuitive evner under overflaten. Det gir en indre viten, hvor ting kjennes riktig eller galt, mer ut fra følelser enn fra tanker. Månen representere det ubevisste.

Solen

Uten solen, intet liv. Bare kulde og mørke. Solen tilsvarer bevisstheten. Alt du opplever skjer i kraft av bevisstheten. Bevisstheten er det som er deg. Se for deg at du sitter i et romskip, helt alene. Øynene er vinduene dine. Romskipet er fremkomst- og hjelpemiddel til livet på jorden, og har ingen ting med din personlighet å gjøre. De andre planetene og deres effekter kan oppleves og observeres. Du kan oppleve kroppen, tankene, følelsene dine, men du kan ikke observere deg selv. Du kan observere dine handlinger, dine reaksjoner men ikke deg.

Planetene i vårt solsystem

For å få stilt et horoskop, og få en oversikt over hva planetene i ditt fødselsøyeblikk har å si for deg, kan vi gjerne anbefale spåtjenester24.no. Der jobber klarsynte som også har kunnskap om astrologi og som kan stille et fullstendig fødselshoroskop.  

Stjernetegnene er feil

ZodiakDette får man stadig høre fra skeptikere med en viss kjennskap til astrologi. De tror at den siste spikeren endelig er banket inn i astrologiens kiste. Beklager folkens. Det er mulig dere har litt kjennskap til astrologi, men tydeligvis ikke nok.

For 3000 år siden, da astrologien begynte i de tidlige egyptiske og babylonske kulturer, stemte stjernetegnene slik at vårjevndøgn sammenfalt med at solen sett fra jorden stod i stjernebildet Væren. På grunn av den såkalte presesjonsbevegelsen, en rotasjon av jordaksen, forflytter vårjevndøgn seg stadig lenger bakover i zodiaken. I dag har denne forskjellen blitt 23 grader. I praksis betyr dette at dersom du er født i 12 grader Skytten, er du egentlig født i 19 grader Skorpionen. Hele 72% av verdens befolkning kan følgelig skru stjernetegnet sitt tilbake til det foregående tegnet.

De fleste værer kan slutte å slå seg på brystet over sin handlekraft, initiativrikedom og sprudlende energi. De må heller justere seg og godta at de egentlig er følsomme, intuitive og poetiske fisker, skuende utover havet på jakt etter livets dypere mening.

Tvillingene bør omgående stanse sin talestrøm og rastløshet og avfinne seg med at de allikevel ikke har maur i buksene. De er egentlig tålmodige Tyrer, gressende og drøvtyggende på det minste problem.

Skorpioner kan tørke sine tårer, komme ut fra gjemmestedene sine og slutte å mase om sex i tide og utide. Nå kan de begynne å gå på kunstutstillinger, fordype seg i intelligente og intelektuelle samtaler, bli fredsmeglere i stedet for intrigemakere – for egentlig er de Vekter.

Om vi går over til indisk astrologi, blir en slik justering reell. Der spiller imidlertid ikke soltegnet samme rolle som i vestlig astrologi. Ascendanten kommer på førsteplass, så månen og deretter solen. I vestlig astrologi derimot, er rekkefølgen omvendt. Mens vestlig astrologi er mer personlighetsorientert og psykologisk, er den indiske astrologien mer åndelig. Det vil si at personligheten ses i lys av dypere sjelelige mønstre og medfødte karmiske disposisjoner.

Vestlig astrologi, som er den vi forholder oss til, benytter den såkalte tropiske zodiaken. Dette er snarere en symbolsk zodiak og ble innført av astronomen Ptolemaios i det andre århundre etter vår tidsregning. Det går ut på å inndele jordens bane i 12 like deler, og slik oppstår stjernetegnene.

Kritikere som sier at astrologien bruker feil stjernetegn, faller på steingrunn og avslører kun kritikernes egen kunnskapsløshet om astrologi. Eirik Newth, en kjent norsk astrofysiker fikk luftet og gitt uttrykk for sin kunnskapsløshet i NRK-programmet “Folkeopplysningen”.

Her hos Rudegirl er vi opptatt av at man bør ha kjennskap til det man ønsker å ytre seg om, før man ytrer seg. At man er astrofysiker gjør ikke at man kan uttale seg om astrologi, like lite som det motsatte.

Det 13. stjernetegnet – siden vi nevnte det som et argument tidligere – Slangebæreren, er et argument skeptikere gjerne drar frem og serverer som den siste spikeren i astrologiens kiste, på samme måte som dette med at rotasjonen av jordaksen forflytter vårjevndøgn bakover. Men nå er det altså slik at Slangebæreren, som befinner seg mellom 15 grader Skorpionen og 3 grader Skytten ikke har noen betydning for annet enn det sideriske systemet. Hadde de brydd seg med å lese seg opp litt før de mener så sterkt, så hadde fått svar og blitt spart for å vise sin mangel på kunnskap.